Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ-ÖN BİLGİLENDİRME

1. Taraflar

Bir tarafta; (Eczane Kurye | ) Eczane Kurye'nin  (bu sözleşmede kısaca Eczane Kurye'nin olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; Eczane Kurye'nin ait web sitesi eczanekurye.net (bu site) üzerinden eczane ürünleri, cinsel ürünler ve sağlık bakanlığı tarafından onaylı sadece eczanede satılan fişli ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca MÜŞTERİ ve/veya SİZ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi (kısaca Sözleşme) kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve Eczane Kurye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; Eczane Kurye'nineczanekurye.net web sitesi ya da Eczane Kurye'nin yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak satışa sunduğu ürün/hizmetlerden MÜŞTERİ'nin sipariş vermiş olduğu ve sipariş işlemleri sırasında satış fiyatı ve nitelikleri belirtilen ürün ve hizmetlerin satışı ve kullanımına ilişkin olarak ve Tüketici sıfatını haiz Müşteriler için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri geçerli olmak üzere tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

İş bu Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesini kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3. Sözleşme'nin Yürürlük Tarihi ve Süresi

3.1. İşbu Sözleşmenin süresi; MÜŞTERİ'nin İlaç Tetarik'e ait www.eczanekurye.net web sitesi ya da Eczane Kurye'nin yönlendireceği web sitesi üzerinden online olarak eczanede satılan ürünler (ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) satın alma talebini (sipariş) müteakip, talep edilen ürün/hizmetin sunumu (aktivasyon) tarihi itibarıyla başlar. Aktivasyon tarihi için Eczane Kurye'nin kayıtları esas alınacaktır.

3.2. Sözleşme süresi; MÜŞTERİ'nin istenilen ürünün kuryelerimizce adresinize teslim edilmesi kadardır. 

3.3. Sözleşme'nin, Eczane Kurye'nin kaynaklanan haklı bir sebeple MÜŞTERİ tarafından yazılı bildirim ile feshi hariç, süresinden önce feshi halinde, Eczane Kurye'nin tarafından MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4. Bildirimler

Eczane Kurye'nin sadece sizlere, ürün teslimi sırasında kuryelerimiz ile daha hızlı iletişim kurabilmek açısından kayıtlı numaralarınıza bildirim atacaktır, arayacaktır veya ürün hakkında bilgi verecektir.

5. Ücret, Faturalama ve Ödeme

5.1. MÜŞTERİ'nin almış olduğu hizmetler için ödenecek ücret, sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV ve varsa yasal olarak alınması gerekli diğer vergiler sonradan dahil ederek hesaplanır ve MÜŞTERİ'ye gösterildikten sonra onay vermesi halinde tahsilat gerçekleşir.

5.2. Alınan hizmete ilişkin ücretler, online sipariş işlemi sırasında belirtilecektir. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmet ve ürünler karşılığında (hizmet/hizmetler), Eczane Kurye'nin hizmeti talep ettiği anda ödeme yapmayı kabul etmektedir. Ödeme, MÜŞTERİ tarafından, Eczane Kurye'nin web sitesinde MÜŞTERİ'ye sunmuş olduğu ödeme yollarından biri ile yapılır. 

5.3. Döviz cinsi üzerinden yapılacak ödemelerde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının ödeme tarihindeki Döviz Satış Kuru üzerinden ödeme yapılmalıdır.

5.4. Bir hizmet satın alındığında, herhangi bir sebeple Eczane Kurye'nin sağladığı hizmetlerin bedelini MÜŞTERİ'den tam olarak tahsil edemezse veya önceden tahsil ettiği herhangi bir ücret için kendisine yapılan ödeme ile ilgili herhangi bir sıkıntı ile karşı karşıya kalırsa (örneğin çalıntı kredi kartı ile yapılan ödemeler), Eczane Kurye'nin ücreti tahsil bakımından tüm idari, usuli, yargısal ve cezai çarelere başvurabilecektir, MÜŞTERİ bunu bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5. Sözleşme'nin başlangıcı ya da yenilenmesi aşamasında MÜŞTERİ'nin ödemesini hiç ya da vadesinde yapmaması ya da yapılan ödemede sorun yaşanması/çalıntı kredi kartı ile ödeme yapılmış olması v.b. durumlarda HİZMET SAĞLAYICI, diğer hukuki hakları saklı olmak MÜŞTERİ bu hususu kabul eder.

5.6. Eczane Kurye'nin ; önceden haber vermeksizin kurye fiyatları ve tarifeleri üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ işbu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. Eczane Kurye'nin :  MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşmeyi kabul etmesi ve siparişi onaylaması ile birlikte, satın alınan kurye ve eczanede satılan ürünler (ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) bedellerini MÜŞTERİ'nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahip olacaktır. 

5.8 Ücretlerde ve vergilerde meydana gelen değişiklikler ya da bu vergilerde yapılan değişiklikler sonrası yeni vergilerin Eczane Kurye'nin yüklenmesi halinde bu yeni vergiler Müşteri'ye yansıtılır. 

6. Fesih

6.1. Sözleşme süresince; Taraflardan birinin işbu Sözleşmede, genel kullanım şartlarında, alınan eczanede satılan ürünler (ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) ilişkin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yedi (7) günden daha uzun süre yerine getirmemesi ya da MÜŞTERİ'nin Eczane Kurye'nin beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, diğer Taraf sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal feshedebilecektir. MÜŞTERİ; yükümlülüklerini ihlal etmesi ya da yanlış beyan nedeniyle feshe neden olması durumunda, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu ücreti geri isteyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

6.2. MÜŞTERİ, online ödeme sonrasında belirtilen adrese ürünün getirilişi esnasında fesih talebinde bulunamayacaktır ve ücret iadesi istemeyeceğini talep etmektedir.

7. Sorumluluklar

7.1. MÜŞTERİ aldığı eczanede satılan ürünler (ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) dahilinde Eczane Kurye'nin tarafından iletilen bildirim ve uyarılara uyacağını, beyan, kabul ve taahhüt eder. 

7.2. MÜŞTERİ, eczanede satılan ürünler (ilaç, cinsel ürün, sağlık ürünleri) dışında herhangi bir yasal olmayan ilaç veya madde isteminde bulunamaz ve kuryelerimiz tarafından istenemez.

7.3. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamındaki kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde Sözleşmenin haklı nedenle feshedilebileceğini, bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazmin etmeyi ve herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. MÜŞTERİ aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemelere aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık nedeniyle Eczane Kurye'nin ve 3.şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten Eczane Kurye'nin beri kılacağını beyan ve taahhüt eder.

7.5 Sağlık bakanlığı tarafından gizli müşteri olarak sipariş verilen ürünler delil olarak gösterilmesi durumunda doğacak tüm sorunlardan eczane ve gizli müşteri sorumludur. Eczane Kurye'nin sorumlu tutulamaz.

7.6 Her ne olursa olsun MÜŞTERİ ile eczane arasında kurye hizmeti verdiğimiz zaman zarfında ulaşamaması durumunda yargıya taşınamaz, teslimat süreleri esneklik göstermektedir. 

8. Gerçekleştirilmesi Yasak Aktiviteler

Aşağıdaki aktivitelerin Eczane Kurye'nin ilaç kurye servislerini kullanarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Eczane Kurye'nin içeriği denetleme sorumluluğu bulunmamakla birlikte, bu aktiviteleri gerçekleştirildiğinin tespiti halinde kullanıcılara ait servisleri durdurma, kısıtlama veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

8.1. Sağlık bakanlığı onaysız ürün kurye hizmeti istemek.

8.2. Uyuşturucu madde veya kötüye kullanımı tespit edilecek sağlık ürünleri istemek.

8.3 Eczane Kurye den kurye talebinde bulunup, yanlış adres göstermek, alay edici ve hizmetimizi küçük düşürücü davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Bu olayların yaşanılması durumunda kabahatler kanununca hakkınızda işlem başlatılması için yargıya taşınacaktır.

8.4. Eczane dışında satılan (merdiven altı) sağlık ürünlerini kuryelerimiz tarafından teslimini istemek kesinlikle yasaktır. Bu tür istemler sonucunda uygun görüldüğü takdirde emniyet müdürlüğüne bildirimi yapılacaktır.

Top