Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. 

A.?ALICI? ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

 

B.?SATICI? ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

 

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı?nı,

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı?nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun?u,

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği?ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE: SATICI?ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI?ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICI?yı,

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

3.KONU

İşbu Sözleşme, ALICI?nın, SATICI?ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

4. ÜRÜN SİGORTASI

Bizlerden taşımasını talep ettiğiniz kuryelenmiş ürünlerinizin sorumluluğunu üstlenmemekteyiz. Motorlu Kurye teslimat sırasında oluşacak sorunlardan sorumlu tutulamaz.

 

5. ÖDEME HATALARI

Ödeme sırasında yanlış bilgi girilmesi durumunda oluşacak hatalardan alıcı sorumludur. Motorlu Kurye firması ALICI hatalarından sorumlu tutulamaz.

 

6. SATICI HAKLARI

SATICI hakları iş bu sözleşmede saklı tutulmaktadır ve bir açıklamaya gerek duyulmaksızın değiştirme/düzenleme hakkını saklı tutar.

 

7. ALICI YANLIŞ BİLGİ

Verilen yanlış adres bilgileri ve iletişim bilgilerinden ALICI sorumludur bu hususta SATICI sorumlu değildir ve sorumluluk kabul etmez.

 

8. GEÇERLİLİK 

Bu sözleşme ALICI ödeme yaptıktan itibaren geçerlidir ve bilgi verilmeksizin sözleşmede değişikliğe gidileceğini ALICI kabul etmiş sayılmaktadır.

 

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. ALICI, SATICI?ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI?nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme?yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI?nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.3. ALICI, SATICI?ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI?nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI?nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HUSUSLAR

Kurye hizmeti talebini oluşturduktan sonra siparişleri kurye tarafında temin edildiği an aldığı ürün/paketin kuryelerimiz tarafından teslimi veya taşınma işlemlerinin başlanmasından sonra cayma hakkı bulunmamaktadır. Motorlu Kurye bu hususda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI?dan talep edebilir ve her koşulda ALICI?nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI?nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

14. YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 

 

15. Asılsız Sahte Sipariş

Burada belirtilen hükümler'' Asılsız, Siparişlerin kurye adrese gittiğinde alınması ve sahte sipariş veren kişiler'' üzerinde geçerli olup tamamen yasal'' Satış Sözlemesi '' sartlarında dahil olarak yürürlülük uygulanacaktır. Vermiş olduğu siparişlerin ciddiyet ve bilincinden olan tüm müşterilerimizin burdaki hükümleri ile hiçbir sorunluluk hükmü yoktur.

A-) Kişiye özel verdiğimiz kurye hizmeti kapıda ödeme, banka havalesi veya online ödeme tüm siparişlerinizde sirketimiz maddi sorumluluk şartları altına girmektedir. Verdiğiniz sipariş maddi olarak sirketimizi belirli bir risk altına sokmaktadır. teslimat'dan sonra ödeme veya teslimat'da ödeme verilen siparişleriniz asılsız - sahte çıkması durumunda sipariş sürecinde sirketimizin yapmış olduğu tüm masraflar zarar tablosuna eklenmektedir. Bu sipariş gerekli mecrelerde gerekli tanzim işlemleri başlatılacaktır.

B- ) Kullanıcı, üye, sipariş formu,kurye çağır veya iletişim ağları üzerinde sahte bilgiler doğrultusunda birden fazla kullanımı ile sirketimiz maddi sorumluluk altına girmekte ve maddi olarak sirketimizi zarar sokmaktadır. Aynı kişi olup farklı beyanlar ile oluşturulan mükerrem sahte üye siparişlerinin tüm masrafları zarar tablosuna eklenmektedir. Araştırmalar sonucu teslimat kişisi aynı olan bu mükerrer üyeler saptandığında gerekli yasal ve tanzim işlemleri başlatılacaktır.

C-) Siparişleriniz esnasında ürün hataları veya ürün değişimlerinde olacak tüm sorunluk müşteri veya hizmeti alan kişiye ait olup, tüm değişim ve iade işlemleri için hizmet masrafları müşteriye ait.

Bu sebeple '' Türkiye cumhuriyeti elektronik ticaret yasal '' süreçleri altında geçerli hukuki sorumluluk gereği tüm hizmet alan müşterilerimizin ip adresleri başta olmak üzere, vermiş olduğunuz telefon, e-posta, hizmet adresi tüm sanal sürücüleri altında kayıt altında tutulmaktadır. Tüm bilgilerin yanlış olması durumunda Eczanekurye.net ve ticari olarak site hak sahibi olan arat express ltd. şti yöneticilerinin asılsız sipariş veren kişilerin ip adresi üzerinde, '' Türkiye Cumhuriyeti Yasalarınca '' savcılık makamına yapılan başvurularda gerçek ikamet adreslerine gerekli hukuk işlemlerin başladığına dahil belgeler gönderilecektir.


Önemli Not : Burda belirtilen hükümler ''Asılsız, Hizmet Talebinde Bulunan Teslim Alınmaması ve Sahte Sipariş Veren Kişiler'' üzerinde geçerli olup, tamamen yasal '' Yasal Sözleşmesi'' şartlarında dahil olarak yürürlülük uygulanacaktır. Hizmet Almış ciddiyet ve bilincinde olan tüm müşterilerimizin burdaki hükümleri ile hiç bir sorunluluk hükmü yoktur.

Top